WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

Dochodzimy w imieniu zleceniodawców roszczeń finansowych na wszystkich etapach postępowania: w postępowaniu polubownym, sądowym (cywilnym i karnym), zabezpieczającym i egzekucyjnym.

Sporządzamy zawiadomienia o popełnieniu przestępstw na szkodę zleceniodawców w związku z dochodzoną wierzytelnością. Doradzamy również przy tworzeniu indywidualnych systemów windykacji wierzytelności przez podmioty gospodarcze, a także szkolimy pracowników działów windykacyjnych.

Reprezentujemy zleceniodawców przy zgłaszaniu wierzytelności w ramach postępowań upadłościowych ilikwidacyjnych. Zapewniamy obsługę przy zaliczaniu nieściągalnych wierzytelności w koszty uzyskania przychodu.