PRAWO ADMINISTRACYJNE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYWŁASZCZEŃ

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego podmiotom będącym stronami postępowań administracyjnych, w tym podlegającym wywłaszczeniom, w oparciu o tak zwane specustawy: drogową, EURO 2012, kolejową, lotniskową, przeciwpowodziową.

W ramach doradztwa zapewniamy zastępstwo prawne w postępowaniach administracyjnych (przed wszystkimi organami administracji publicznej) oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowoadministracyjnych (przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym). 

Reprezentujemy zleceniodawców w sporach o uzyskanie odszkodowania w związku z wywłaszczeniami.