MIŁOSZ ŚLIWIŃSKI ADWOKAT

Pracę magisterską na temat systemu kar i środków karnych w Kodeksie karnym z 1997 r., obronił z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 1998 r. W tym samym roku obronił drugą pracę magisterską na temat: uprawnień twórców dzieła literackiego w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. na tle porównawczym z innymi aktami polskiego prawa autorskiego w XX wieku w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 2000-2004 odbył aplikację radcowską prowadzoną przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych we Wrocławiu i w roku 2004 został radcą prawnym. Zaś w roku 2006 został wpisany na listę adwokatów przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu.

Aktywność zawodową rozpoczął w 1996 r. pracując w dziale postępowania sądowego największej, w ówczesnym czasie, na terenie Polski, firmy windykacyjnej.

W latach 1999-2004 był wspólnikiem w kancelarii prawnej, zaś od roku 2004 świadczył pomoc prawną w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii radcy prawnego (do roku 2006), następnie w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii adwokackiej. 

Od roku 2013 jest Partnerem w Kancelarii Adwokackiej "Rhetor" Śliwiński & Jasiński spółka partnerska.