PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

Zapewniamy kompleksowe doradztwo przy wyborze formy prowadzenia działalności, proponując optymalne rozwiązania, zależne od potrzeb zleceniodawcy. Przygotowujemy pełną dokumentację pozwalającą na utworzenie podmiotu gospodarczego oraz zapewniamy pełną reprezentację zleceniodawcy przed sądami rejestrowymi, organami administracji publicznej (statystycznymi, ubezpieczeniowymi i skarbowymi), aż do pełnego powołania nowego podmiotu gospodarczego.

Prowadzimy bieżącą obsługę prawną z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych tworząc dokumentację korporacyjną w pełnym zakresie (księgi udziałów i akcji, regulaminy działania, protokoły posiedzeń organów). Bierzemy udział w posiedzeniach organów, zarówno w roli doradcy jak i pełnomocnika, zapewniając pełną obsługę prawną. Doradzamy przy przekształceniach podmiotów gospodarczych, podziałach, fuzjach i przy przejęciach spółek. Świadczymy pomoc prawną w procesie likwidacji podmiotów gospodarczych, jak również doradzamy w postępowaniach upadłościowych (układowych i likwidacyjnych).

Świadczymy również kompleksowe usługi w procesach prywatyzacyjnych, w szcze­gólności prowadzimy obsługę podmiotów starających się o nabycie przedsiębiorstw w wyniku prywatyzacji.