ODSZKODOWANIA, ZADOŚĆUCZYNIENIA

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego podmiotom ubiegającym się o odszkodowania i zadośćuczynienia na etapach postępowania polubownego, sądowego i egzekucyjnego.

Dochodzimy roszczeń od ubezpieczycieli i sprawców szkód oraz w ramach tzw. polis posagowych.