OBSŁUGA PRAWNA PROCESU INWESTYCYJNEGO

Świadczymy kompleksowe usługi prawne związane z obsługą procesu inwestycyjnego i obrotem nieruchomościami.

Zakres doradztwa obejmuje wybór właściwej formy prowadzenia działalności przez nabywcę nieruchomości (tworzenie podmiotów, przekształcenia, spółki celowe), ustalenie statusu prawnego nieruchomości, analizę możliwości zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zapotrzebowaniem zleceniodawcy (audyty), a także kompleksowe doradztwo przy nabywaniu nieruchomości, uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń (postępowania administracyjne).

Opiniujemy umowy jak również tworzymy projekty umów niezbędnych na wszystkich etapach procesu budowlanego.

Bierzemy udział w negocjowaniu warunków kontraktów.

Zapewniamy bieżącą obsługę we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, zarówno w postępowaniach polubownych jak i postępowaniach administracyjnych oraz sądowych.