PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Świadczymy kompleksową pomoc prawną dla wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne, a następnie wykonujących umowy w ramach pozyskanych zamówień.

W ramach doradztwa oferujemy pomoc przy sporządzaniu ofert przetargowych, formułowaniu pytań do specyfikacji, jak również sporządzamy projekty umów konsorcjalnych, realizacyjnych, wykonawczych i podwykonawczych.

Reprezentujemy zleceniodawców w sporach z zamawiającymi zarówno w ramach postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławcza, jak i postępowań przed sądem. Prowadzimy bieżącą obsługę kontraktów reprezentując zleceniodawcę przed zamawiającym (sporządzanie pism i wystąpień), w sporach (komisję rozjemstwa, sądy polubowne i powszechne).

Doradzamy w zakresie zapewnienia w zamówieniach publicznych zachowania zasady równości i uczciwej konkurencji oraz wyeliminowania nieuczciwej konkurencji.