KRZYSZTOF JASIŃSKI ADWOKAT

Pracę magisterską na temat "Powództwo adhezyjne" obronił z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2002. W latach 2002-2005 odbył aplikację prokuratorską w okręgu Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. 

W latach 2003-2005 odbył aplikację komorniczą prowadzoną przez Radę Izby Komorniczej we Wrocławiu. W roku 2006 został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych we Wrocławiu oraz na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. 

Aktywność zawodową rozpoczął w roku 2002 pracując jako aplikant komorniczy, a następnie jako asesor komorniczy. 

W latach 2006-2007 wykonywał zawód radcy prawnego, zaś od 2007 r. prowadził własną kancelarię adwokacką. 

Od roku 2013 jest Partnerem w Kancelarii Adwokackiej "Rhetor" Śliwiński & Jasiński spółka partnerska.