POSTĘPOWANIA KARNE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH

Reprezentujemy przedsiębiorców i ich przedstawicieli (członków zarządu, członków rad nadzorczych, prokurentów) jako obrońcy i pełnomocnicy w postępowaniach karnych prowadzonych przed organami ścigania i sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

Sporządzamy zawiadomienia o popełnieniu przestępstw na szkodę zleceniodawców i uczestniczymy w czynnościach procesowych na wszystkich etapach postępowania.