MALWINA MAKARO APLIKANTKA RADCOWSKA

 

Pracę magisterską na temat: „Ochrona praw nabywcy jako strony umowy deweloperskiej” obroniła z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2018.

 

W 2014 r. rozpoczęła pracę w Kancelarii Adwokackiej RHETOR adw. Miłosza Śliwińskiego.

 

W latach 2017-2018 studiowała prawo w języku angielskim na Uniwersytecie Paris Lodron w Salzburgu w ramach programu Erasmus +.

 

Od stycznia 2019 r. rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.