PRAWO UMÓW

Sporządzamy i opiniujemy umowy cywilnoprawne pomiędzy podmiotami prywatnymi oraz w obrocie gospodarczym w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, jak i standardy FIDIC.

Bierzemy udział w negocjacjach mających za cel doprowadzenie do zawarcia umów. Świadczymy pomoc prawną na etapie realizacji umów.

Doradzamy również przy sporach wynikłych na tle interpretacji zapisów kontraktowych.