PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego podmiotom uczestniczącym w obrocie regulowanym ustawą o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych, m.in. twórcom, wydawcom, podmiotom prowadzącym serwisy, portale internetowych, agencjom reklamowym.

Sporządzamy projekty umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, umów licencyjnych.

Jak również zapewniamy ochronę prawną podmiotom, będącym stronami postępowań o naruszenie praw autorskich (cywilnych i karnych).