PRAWO PRACY

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w pełnym zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy reprezentując interesy pracodawców oraz pracowników wyższego szczebla menedżerskiego.

Opracowujemy projekty dokumentacji pracowniczej, w tym umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menedżerskie.

Uczestniczymy przy rozwiązywaniu sporów pracowniczych na drodze polubownej oraz sądowej (reprezentacja przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym)