ANNA CURKOWICZ APLIKANTKA RADCOWSKA 

W 2017 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską na temat instytucji sporów o właściwość i sporów kompetencyjnych w postępowaniu administracyjnym obroniła w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego.

Podczas studiów praktykowała we wrocławskich kancelariach prawnych.

Współpracę z naszą kancelarią rozpoczęła w 2017 r.

Od stycznia 2018 r. odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.